Close

Tin tức

February 13, 2019

TCVN 2981 – 79

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2981 – 79

ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG THÉP – ỐNG THÉP HÀN –  KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Steel pipes and fittings for water piping – Welded steel pipes and fittings – Main dimensions

  1. Tiêu chuẩn này quy định kết cấu và kích thước cơ bản của ống thép hàn.
  2. Hình dạng, kết cấu và kích thước cơ bản của ống thép hàn phải theo đúng chỉ dẫn trên hình vẽ và bảng.
  3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 2980 – 79.

1

Đường kính lỗ thông quy ước, DDNS1S2S3Khối lượng một mét ống với chiều dày
S1S2S3
mmKg
100150200250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

108159219273

325

377

426

480

530

630

720

820

920

1020

44,55,57

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4,5568

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

5679

9

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10,2617,1528,9645,92

54,89

72,8

82,46

93,12

103,98

122,71

142,6

162,6

179,9

199,7

11,4918,9931,5252,28

62,54

81,68

92,56

104,52

115,62

137,81

160,2

182,7

202,2

224,4

12,722,6436,656,6

70,1

90,51

102,59

115,9

128,23

152,89

177,7

202,7

224,4

249,1

Chú thích: Chiều dày S có thể lấy theo S1, S2, S3.

Bài trước: TCVN 2944 : 1979

Bài sau: TCVN 3783 : 1983

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ