Close

Tin tức ngành

December 20, 2018

ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG THÉP – TÊN GỌI KÝ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2979 – 79

ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG THÉP – TÊN GỌI KÝ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ

Steel pipes and fittings for water piping – Names and symbols on scheme

Tiêu chuẩn này quy định tên gọi, ký hiệu của ống thép và phụ tùng bằng thép dùng cho hệ thống dẫn nước chịu áp lực.

Tên gọi, ký hiệu của ống và phụ tùng được quy định trong bảng sau:

STTTên gọiKý hiệu trên sơ đồ
123
2Ống thép hàn 1
3Nối 3 nhánh bằng thép B – B
4Nối 3 nhánh bằng thép E – E
5Nối 3 nhánh bằng thép E – B
6Nối 4 nhánh bằng thép B – B
7Nối 4 nhánh bằng thép E – E
8Nối 4 nhánh bằng thép E – B
9Nối góc 90 o bằng thép B – B
10Nối góc 90 o bằng thép E – E
11Nối góc 90 o bằng thép E – U
12Nối góc 60 o bằng thép B – B 23
13Nối góc 60 o bằng thép E – E
14Nối góc 60 o bằng thép E – U
15Nối góc 45 o bằng thép B – B
16Nối góc 45 o bằng thép E – E
17Nối góc 45 o bằng thép E – U
18Nối góc 30 o bằng thép B – B
19Nối góc 30 o bằng thép E – E
20Nối góc 30 o bằng thép E – U
21Nối góc 15 o bằng thép B – B
22Nối góc 15 o bằng thép E – E
23Nối góc 15 o bằng thép kiểu E – U
24Nối chuyển bậc bằng thép kiểu B – B
25Nối chuyển bậc bằng thép kiểu E – B
26Nối chuyển bậc bằng thép kiểu E – E
27Nối chuyển bậc bằng thép kiểu U – E
28Miệng bát bằng thép
29Mặt bích rỗng bằng thép
30Bích gân bằng thép

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ