Close

Tin tức

June 20, 2019

Thiết bị an toàn chống quá áp – phần 7: dữ liệu chung – phần 6

1

CHÚ THÍCH: Kv là hệ số hiệu chỉnh lưu lượng cho độ nhớt và Re là số Reynolds.

Hình 2 – H số hiệu chỉnh lưu lượng cho độ nhớt, Kv

4. Yêu cầu tối thiểu đối với lò xo nén

4.1. Qui định chung

Nhà sản xuất lò xo, nếu được yêu cầu, phải cung cấp giấy chứng nhận khẳng định rằng các lò xo đã được chế tạo bằng vật liệu theo quy định và đã được thử phù hợp với tiêu chuẩn này.

Các ứng suất cho phép phải dựa trên cơ sở kinh nghiệm tốt đã có từ trước và sự hiểu biết hiện thời và tính chất của các vật liệu lò xo khi có quan tâm đến nhiệt độ của lò xo, môi trường và độ giãn cho phép khi làm việc.

CHÚ THÍCH: Khách hàng nên quy định độ cứng của lò xo, nếu thích hợp.

4.2. Vật liệu

Các vật liệu lò xo dùng cho van an toàn phải thích hợp với các điều kiện làm việc của van.

4.3. Ghi nhãn

Các lò xo phải được ghi nhãn bằng biện pháp thích hợp để bảo đảm có thể nhận dạng được rõ ràng. Khi phương pháp nhận dạng là đóng dấu trên kim loại hoặc khắc ăn mòn thì cách ghi nhãn này chỉ được thực hiện trên các vòng không làm việc của lò xo.

Trong trường hợp các lò xo dự trữ, khi không áp dụng được các cách ghi nhãn trên thì phải nhận dạng các lò xo bằng thẻ nhãn hoặc các phương pháp thích hợp khác.

4.4. Kích thước

4.4.1. Tỷ l

Tỷ lệ của chiều dài khi không chịu tải và đường kính trung bình của lò xo không được vượt quá năm trên một.

4.4.2. Chỉ số của lò xo

Chỉ số của lò xo, nghĩa là đường kính trung bình của cuộn lò xo chia cho đường kính của dây lò xo phải ở trong khoảng từ 3 đến 12.

4.4.3. Khoảng cách giữa các vòng dây (bước)

Bước giữa các vòng dây lò xo phải đều. Độ nén (lún) của lò xo không được lớn hơn 80 % độ nén danh nghĩa (tính toán) từ chiều dài tự do tới chiều dài bị nén cứng của lò xo.

4.4.4. Các vòng ở đu mút

Các lò xo có các mặt mút song song thì cả hai mặt mút của mỗi lò xo phải gần sát với các vòng đầy đủ liền kề và phải được mài.

Các mặt mút của các lò xo phải là mặt tựa phẳng có chu vi trong khoảng từ 270° đến 300° và vuông góc với đường trục lò xo (xem Hình 3e) sao cho khi mặt mút được đặt trên mặt phẳng nằm ngang, lò xo phải ở trong các giới hạn được chỉ dẫn trên các Hình 3a và Hình 3c.

Phải có độ côn rất nhỏ chuyển tiếp êm với mặt mút nhẵn và chiều dày của đầu vòng dây ở mặt mút xấp xỉ bằng một phần tư đường kính dây lò xo.

vài Cho4.5. Các đệm/mút định vị lò xo

Các đệm/mút định vị lò xo phải có vị trí để cho phép lò xo có thể xoay được một cách tự do.

4.6. Kiểm tra, thử nghiệm và dung sai

4.6.1. Độ biến dạng dư

Tất cả các lò xo phải được thử về độ biến dạng dư. Độ biến dạng dư của lò xo được định nghĩa là lượng thay đổi chiều dài tự do của lò xo do kết quả của một loạt các chu kỳ nén lò xo tới khi cứng lại (hết độ lún) phù hợp với đặc tính kỹ thuật của nhà sản xuất van an toàn hoặc tiêu chuẩn thích hợp khác. Lò xo phải được nén tới khi cứng lại hoặc ít nhất là ba lần trước khi xác định chiều dài tự do ban đầu. Sau đó lò xo phải được nén tới khi cứng lại ít nhất là ba lần nữa trước khi đo chiều dài tự do lần cuối. Độ biến dạng dư không được vượt quá 0,5 % chiều dài tự do ban đầu của lò xo.

4.6.2. Kiểm tra kích thước

Mỗi lò xo phải chịu các kiểm tra tối thiểu sau:

a) tải trọng/chiều dài ở độ nén tối đa, tại đó lò xo sẽ được sử dụng hoặc hệ số độ cứng của lò xo trên phạm vi đã cho dưới 80 % tổng độ lún tính toán, trong phạm vi tuyến tính;

b) kiểm tra kích thước đường kính vòng lò xo và chiều dài tự do của lò xo;

c) kiểm tra độ vuông góc của mặt mút, bằng cách đặt lò xo trên một tấm phẳng tựa vào một thước đo góc (êke) và đo sai lệch lớn nhất giữa vòng đầu mút trên đỉnh và thước đo góc;

Với các lò xo có các mặt mút song song phải lặp lại phép đo này khi lò xo được đặt đảo ngược lại đầu mút (xem các Hình 3a và Hình 3b);

d) Kiểm tra độ song song của các mặt mút, nếu thích hợp; bằng cách đặt lò xo trên một tấm phẳng và đo độ chênh lệch giữa các mức ứng với các điểm thấp nhất và cao nhất của bề mặt mút trên của lò xo.

Các phép đo này phải được lặp lại với lò xo được đặt đảo ngược lại đầu mút (xem các Hình 3a và 3b).

Các hằng số “e” và “f” trong Hình 3 do nhà sản xuất van xác định.

1-13

Hình 3a)

Hình 3c)

24

Hình 3b)

Hình 3d)

5

Hình 3e)

CHÚ DẪN:

1 = e x chiều dài tự do

2 = f x đường kính trung bình của lò xo

CHÚ THÍCH 1: Khi chân của vòng đầu mút của lò xo nhô ra ngoài đường kính ngoài của lò xo hoặc nhô vào trong đường kính trong của lò xo thì các phần nhô này phải được mài ngang bằng với đường kính ngoài hoặc đường kính trong của lò xo.

CHÚ THÍCH 2: Bề mặt tựa phẳng tại mặt mút của lò xo phải có chu vi trong khoảng từ 270° đến 300°.

Hình 3 – Minh họa vòng đu mút của lò xo nén

4.6.3. Dung sai

Dung sai phải do nhà sản xuất van và lò xo xác định.

5. Yêu cầu tối thiểu đối với lò xo đĩa van an toàn

5.1. Qui định chung

Nhà sản xuất lò xo, nếu được yêu cầu, phải cung cấp giấy chứng nhận khẳng định rằng các lò xo đĩa đã được chế tạo bằng vật liệu theo quy định và đã được thử phù hợp với tiêu chuẩn này.

Các ứng suất cho phép phải dựa trên cơ sở kinh nghiệm tốt đã có từ trước và sự hiểu biết hiện thời và tính chất của vật liệu lò xo có quan tâm đến nhiệt độ của lò xo, môi trường và độ giãn cho phép khi làm việc.

CHÚ THÍCH: Khách hàng nên quy định độ cứng của lò xo, khi thích hợp.

Các chồng lò xo đĩa cũng như các đĩa phải được dẫn hướng tốt.

5.2. Vật liệu

Vật liệu lò xo đĩa của van an toàn phải thích hợp với các điều kiện làm việc.

5.3. Ghi nhãn

Các lò xo phải được ghi nhãn bằng biện pháp thích hợp để bảo đảm cho có thể nhận dạng được rõ ràng. Khi phương pháp nhận dạng là đóng dấu hiệu trên kim loại hoặc khắc ăn mòn trên kim loại thì cách ghi nhãn này chỉ được thực hiện trên các vùng có ứng suất thấp nhất.

Trong quá trình lắp ráp, bảo dưỡng và sửa chữa van, trừ khi có hướng dẫn riêng khác, mỗi lò xo đĩa trong chồng lò xo phải được ghi nhãn sao cho có thể duy trì được vị trí tương đối chính xác của các lò xo đĩa.

5.4. Kích thước

5.4.1. Độ nén của lò xo đĩa

Độ nén của lò xo đĩa không được lớn hơn 80 % độ nén (tính toán) danh nghĩa tính từ chiều dài tự do tới vị trí bị nén phẳng.

5.4.2. Độ vuông góc và độ song song của mặt mút

Các mặt mút của chồng lò xo đĩa phải có độ vuông góc so với đường trục của lò xo và độ song song giữa các mặt mút nằm trong các giới hạn được thỏa thuận giữa nhà sản xuất lò xo và nhà sản xuất van.

5.5. Kiểm tra, thử nghiệm và dung sai

5.5.1. Độ biến dạng dư

Tất cả các lò xo phải được thử về độ biến dạng dư. Mỗi lò xo đĩa riêng phải được chỉnh đặt trước bằng cách nén lò xo tới vị trí bị nén phẳng. Sau đó toàn bộ chồng lò xo phải được nén ít nhất là ba lần sao cho mỗi đĩa đạt tới vị trí bị nén phẳng trước khi xác định chiều dài tự do ban đầu. Tiếp sau, chồng lò xo phải được nén thêm ba lần nữa tới cùng một vị trí để xác định chiều dài tự do cuối cùng. Độ biến dạng dư không được vượt quá 0,5 % chiều dài tự do ban đầu.

5.5.2. Đo tải trọng – độ nén (lún)

Sau sự chỉnh đặt trước và đo độ biến dạng dư của mỗi chồng lò xo đĩa, nhà sản xuất lò xo phải đo và chứng nhận đặc tính tải trọng – độ nén (lún) để xác minh rằng các dung sai đã thỏa thuận được đáp ứng.

Bảng 5 – Các nhóm vật liệu không thuộc Châu Âu và các giới hạn nhiệt độ

Số hiệu ASTMMácNhóm vật liệuGii hạn
A105/A105M1C1Không sử dụng lâu dài trên 425 °C
A106C1C2Không sử dụng trên 425 °C
A10661C4Không sử dụng lâu dài trên 425 °C
A182/A182MF11C5Không sử dụng lâu dài ở 470 °C
A182/A182MF21C7Không sử dụng trên 540 °C
A182/A182MF11C121C9Không sử dụng lâu dài trên 595 °C
A182/A182MF11C121C9Không sử dụng lâu dài trên 595 °C
A182/A182MF22C131C10Không sử dụng lâu dài trên 595 °C
A182/A182MF211C11Không sử dụng lâu dài trên 595 °C
A182/A182MF51C13
A182/A182MF5a1C13
A182/A182MF91C14
A203/A203MA1C3Không sử dụng lâu dài trên 425 °C
A203/A203MB1C2Không sử dụng lâu dài trên 425 °C
A203/A203MD1C3Không sử dụng lâu dài trên 425 °C
A203/A203ME1C2Không sử dụng lâu dài trên 425 °C
A204/A204MA1C5Không sử dụng lâu dài trên 470 °C
A204/A204MB1C5Không sử dụng lâu dài trên 470 °C
A204/A204MC1C7Không sử dụng lâu dài trên 470°C
A216/A216MWCB1C1Không sử dụng lâu dài trên 425 °C
A216/A216MWCB1C2Không sử dụng lâu dài trên 425 °C
A217/A217MWC11C5Không sử dụng lâu dài ở 470 °C
A217/A217MWC41C7Không sử dụng trên 540 °C
A217/A217MWC51C7a
A217/A217MWC61C9Không sử dụng trên 595 °C
A217/A217MWC91C10Không sử dụng trên 595 °C
A217/A217MC51C13a
A217/A217MC121C14a
A240/A240M304L2C3Không sử dụng trên 425 °C
A240/A240M304H2C1
A240/A240M3162C2b
A240/A240M316L2C3
A240/A240M316H2C2
A240/A240M3172C2b
A240/A240M3212C4Không sử dụng trên 540 °C
A240/A240M321H2C4
A240/A240M347H2C5
A240/A240M3482C5Không sử dụng trên 540 °C
A240/A240M348H2C5
A240/A240M309S2C6bc
A240/A240M309H2C6
A240/A240M310S2C7bc
A240/A240M310H2C7
A240/A240MS318032C8Không sử dụng trên 315 °C
A240/A240MS327502C8Không sử dụng trên 315 °C
A302/A302MA1C11Không sử dụng trên 540 °C
A302/A302MB1C11Không sử dụng trên 540 °C
A302/A302MC1C11Không sử dụng trên 540 °C
A302/A302MD1C11Không sử dụng trên 540 °C
A312/A312MTP304H2C1
A312/A312MTP3162C2b
A312/A312MTP316H2C2
A312/A312MTP3172C2b
A312/A312MTP304L2C3Không sử dụng trên 425 °C
A312/A312MTP316L2C3
A312/A312MTP3212C4Không sử dụng trên 540 °C
A312/A312MTP321H2C4
A312/A312MTP3472C5Không sử dụng trên 540 °C
A312/A312MTP347H2C5
A312/A312MTP3482C5Không sử dụng trên 540 °C
A312/A312MTP348H2C5
A312/A312MTP309H2C6
A312/A312MS312542C8
A335/A335MP11C6Không sử dụng lâu dài trên 470 °C
A335/A335MP111C8Không sử dụng lâu dài trên 595 °C
A335/A335MP121C8Không sử dụng lâu dài trên 595 °C
A335/A335MP221C8Không sử dụng lâu dài trên 595 °C
A335/A335MP51C12
A335/A335MP5b1C12
A350/A350MLF11C4Không sử dụng lâu dài trên 425 °C
A350/A350MLF21C1Không sử dụng lâu dài trên 425 °C
A350/A350MLF31C2Không sử dụng trên 345°C
A351/A351MCF82C1b
A351/A351MCF3A2C2Không sử dụng trên 345 °C
A351/A351MCF8A2C2Không sử dụng trên 345 °C
A351/A351MCF8C2C5b
A351/A351MCF8M2C2b
A351/A351MCG8M2C2Không sử dụng trên 540 °C
A351/A351MCH82C6b
A351/A351MCH202C6b
A351/A351MCK202C7b
A351/A351MCK3MCu2C8
A352/A352MLC11C5Không sử dụng trên 345 °C
A352/A352MLC21C2Không sử dụng trên 345 °C
A352/A352MLC31C2Không sử dụng trên 345 °C
A352/A352MLCC1C2Không sử dụng trên 345 °C
A352/A352MLCB1C3Không sử dụng trên 345 °C
A358/A358M3162C2b
A358/A358M3212C4Không sử dụng trên 540 °C
A358/A358M3472C5Không sử dụng trên 540 °C
A358/A358M309H2C6
A358/A358M310H2C7
A369/A369MFP11C6Không sử dụng lâu dài trên 470 °C
A369/A369MFP51C12
A369/A369MFP111C8Không sử dụng lâu dài trên 595 °C
A369/A369MFP121C8Không sử dụng lâu dài trên 595 °C
A369/A369MFP221C8Không sử dụng lâu dài trên 595 °C
A376/A376MTP304H2C1
A376/A376MTP3162C2b
A376/A376MTP316H2C2
A376/A376MTP3212C4Không sử dụng trên 540 °C

Xem tiếp: Thiết bị an toàn chống quá áp – phần 7: dữ liệu chung – phần 7

Xem lại: Thiết bị an toàn chống quá áp – phần 7: dữ liệu chung – phần 5

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ