Close

Tin tức

February 14, 2019

TCVN 8635 : 2011 – PHẦN 3

PHỤ LỤC A
(Tham khảo)

SƠ ĐỒ CẤU TẠO ỐNG XI PHÔNG

1 Sơ đồ đường ống xi phông

11

CHÚ DẪN:

1 là bể lắng chất thải rắn; 4 là khuỷu cong;     7 là ống dẫn ra;    LD là độ dài dòng chảy;

2 là cửa vào;                   5 là ống trung tâm;  8 là cửa ra;          LB là độ dài công trình ống xi phông

3 là ống dẫn vào;             6 là ông xả cặn;

Hình A.1 – Sơ đồ cấu tạo ống xi phông

2 Khớp co giãn

12

CHÚ DẪN:

1) Bộ phận điều chỉnh;   2) Gioăng làm kín;    3) Đoạn ống dẫn 1;       4) Đoạn ống dẫn 2.

Hình A.3 – Sơ đồ khớp co giãn


PHỤ LỤC B
(Tham khảo)

TÍNH TOÁN THỦY LỰC TRONG ỐNG XI PHÔNG

B.1 Quá trình dòng chảy trong xi phông

B.1.1 Phía sau vị trí co thắt dòng ở cửa vào của xi phông, tốc độ dòng chảy giảm. Sự có mặt của xi phông làm giảm tốc độ dòng chảy và tổn thất cột áp. Dòng chảy trong ống xi phông được phân thành hai loại thể hiện trong các hình B.1 và B.2:

1) Trường hợp a: phần ống trung tâm của xi phông luôn luôn được chứa đầy nước, quá trình dòng chảy trong xi phông ở trường hợp này được coi giống như ống dẫn chịu áp với cột áp thấp.

13

Hình B.1 – Trường hợp a của ống xi phông

2) Trường hợp b: phần ống trung tâm của xi phông được nạp đầy nước khi dòng chảy lớn. Trong trường hợp dòng chảy nhỏ hơn thì quá trình dòng chảy trong xi phông được xem như dòng chảy tự do.

14

Hình B.2 – Trường hợp b của ống xi phông

B.1.2 Xi phông phải được thiết kế đảm bảo lưu lượng nước chảy vào xi phông bằng lưu lượng dòng chảy của kênh cấp nước. Trong trường hợp cần thiết có thể lắp hai hoặc nhiều hơn nữa số xi phông để đảm bảo vận tốc dòng chảy.

B.2 Tổn thất cột áp

B.2.1 Công thức tổng quát

Tổng tổn thất cột nước sau khi chảy qua các bộ phận của xi phông hđược xác định theo công thức tổng quát sau:

hS = he + hk + hm                                               (B.1)

trong đó:

he là tổn thất cột áp sau khi dòng nước chảy vào và ra khỏi ống xi phông;

hk là tổn thất cột áp khi chảy qua các khuỷu cong;

hm là tổn thất cột áp khi chảy qua lưới chắn rác.

B.2.2 Tổn thất cột áp khi chảy qua ống xi phông, he

he bao gồm tổn thất do ma sát thành ống và tổn thất cục bộ, được tính toán theo công thức:

he = hc + hr + ha                                                                                 (B.2)

hoặc: he = (xc + xr + xa)v2/2g                              (B.3)

trong đó:

v là vận tốc dòng chảy trong ống xi phông, m/s;

g là gia tốc trọng trường: g = 9,81 m/s2;

hc là tổn thất dòng chảy vào, m;

xc là hệ số tổn thất cửa vào. Đối với những công trình có tầm quan trọng thứ yếu lấy xc = 0,5 ;

hr là tổn thất do ma sát thành ống, m;

xr là hệ số nhám tương đối: xr = ;

L là chiều dài ống xi phông, D là đường kính ống xi phông, l là hệ số ma sát được xác định theo vật liệu chế tạo ống xi phông và theo thông số chế tạo ống;

ha là tổn thất ở cửa xả;

xa là hệ số tổn thất ở cửa xả:

15

FD là diện tích tiết diện cắt ngang của ống xi phông;

F0 là diện tích tiết diện cắt ngang của kênh tiếp nước;

C là hệ số chuyển đổi, khi tính toán thiết kế sơ bộ có thể lấy C = 1.

B.2.3 Tổn thất cột áp khi chảy qua các khuỷu cong, hK

Xác định theo công thức sau:

16

trong đó:

hk là tổn thất khuỷu cong , m;

VK1 là hệ số tổn thất xác định bằng tỷ số giữa bán kính cong R với đường kính ống xi phông trong trường hợp góc trung tâm b = 90o: VK1 = , xem hình B.3;

VK2 là hệ số tổn thất xác định bằng tỷ số giữa góc trung tâm với góc vuông trong trường hợp góc trung tâm b ¹ 90o, xem hình B.3;

Có thể áp dụng công thức kinh nghiệm sau đây để xác định các hệ số VK1 và VK2:

18

Hình B.3 – Sơ đồ khuỷu cong của ống xi phông và cách xác định các hệ số tổn thất

B.2.4 Tổn thất cột áp qua lưới chắn rác hm

Tổn thất do lưới chắn rác tạo nên có thể tính toán theo các công thức thủy lực thông thường phù hợp với kích thước của lưới chắn. Khoảng cách mắt lưới càng nhỏ thì tổn thất càng lớn.

Xem lại: TCVN 8635 : 2011 – PHẦN 2

Xem tiếp: TCVN 8635 : 2011 – PHẦN 4

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ