Close

Tin tức

December 26, 2018

TCVN 8615-2:2010 – PHẦN 9

5.2.2.3.2. Ổn định dưới tác dụng của tải trọng tĩnh

Phải chứng minh được rằng hiện tượng phá hoại do mất ổn định không xảy ra với vách bể. Một hệ số an toàn bằng 1,25 được kể đến khi vách được thiết kế cho các tải trọng xác định.

5.2.2.3.3. Biến dạng lũy tiến

Khi áp dụng một chu kỳ tải trọng mô phỏng các điều kiện vận hành, phải chứng minh được rằng tất cả các thành phần của vách vẫn duy trì được độ ổn định và không xuất hiện biến dạng lũy tiến sau 10 chu kỳ tải.

5.2.2.3.4. Tác động mỏi

Tất cả các bộ phận vách của bể chứa phải được kiểm tra mỏi bởi:

– Sự kéo giãn có chu kỳ gây ra bởi tải trọng nhiệt;

– Áp lực có chu kỳ gây ra bởi tải trọng thủy tĩnh (để có thể mô phỏng đầy đủ các điều kiện vận hành của vách, tất cả các thành phần được kiểm tra dưới áp lực có chu kỳ đều phải được kéo dài trước tới một giá trị tương ứng ít nhất là tới biến dạng dài cực đại).

“Đường cong phù hợp nhất” phải dựa trên quá trình xử lý số liệu thống kê của các kết quả kiểm tra độ mỏi, như mô tả trong tiêu chuẩn ISO “Đề xuất thiết kế độ mỏi của mối hàn và các bộ phận”, 5/1996. Quá trình xử lý này sẽ đưa ra đường cong thực nghiệm trung bình.

Các kết quả kiểm tra của thử độ mỏi phải dựa trên các giá trị ứng suất chính hay biến dạng chính.

“Đường cong thiết kế” phải được xác định từ “đường cong phù hợp nhất” với giả thiết mức độ tin cậy g bằng 75 % và xác suất kỳ vọng p bằng 95 %.

Các điểm thiết kế phải dựa trên tính toán sau đây:

Điểm thiết kế = m – ks

Trong đó:

m là giá trị trung bình của tập hợp kiểm tra;

s là độ lệch chuẩn của giá trị kỳ vọng;

k là hệ số xác định từ Bảng 7.

CHÚ THÍCH: Phương pháp này cũng được minh hoạ trong Phụ lục B.

Phải sử dụng định luật Miner như là một kỹ thuật tính tổng các hư hại để xác định cường độ chịu mỏi.

Bảng 7 – Hệ số k cho đường đường cong S-N (giả định phân bố chuẩn)

Cỡ mẫuk
33,152
42,680
52,463
62,336
72,250
82,190
92,141
102,103
112,073
122,048
132,026
142,007
151,991
161,977
171,964
181,951
191,942
201,933
211,923
221,916
231,907
241,901
251,895
Hệ số tin cậy 0,75Xác suất kỳ vọng 95 %

Xem lại: TCVN 8615-2:2010 – PHẦN 8

Xem tiếp: TCVN 8615-2:2010 – PHẦN 10

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ