Close

Tin tức

December 27, 2018

TCVN 8615-2:2010 – PHẦN 26

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Vật liệu

4.1. Quy định chung

4.2. Nhiệt độ

4.3. Bồn chứa chất lỏng chính và phụ

4.4. Bồn chứa hơi / bể chứa ngoài

4.5. Cấu kiện khác

5.Thiết kế

5.1. Lý thuyết thiết kế

5.2. Bồn chứa chất lỏng chính và phụ

5.3. Bồn chứa hơi (bể chứa ngoài)

5.4. Nắp treo

5.5. Ống nối

5.6. Bể chứa chính và phụ, các liên kết phần đáy

5.7. Kết nối giữa các bồn chứa

5.8. Các chi tiết khác

6. Chế tạo

6.1. Xử lý vật liệu

6.2. Chế tạo và dung sai của tấm

6.3. Dung sai

6.4. Nắp

6.5. Các bộ phận tạm thời

7. Quy trình hàn

7.1. Yêu cầu chung

7.2. Các yêu cầu của Báo cáo chấp nhận quy trình hàn

7.3. Thử va đập

7.4. Thép 9 % niken

7.5. Thợ hàn tay và thợ hàn máy

7.6. Tấm thử nghiệm sản phẩm

8. Hàn

8.1. Các mối hàn gá và tạm thời

8.2. Điều kiện khí quyển

8.3. Gia nhiệt trước

8.4. Xử lý nhiệt sau hàn

9. Kiểm tra

9.1. Trình độ của nhân viên thử không phá hủy

9.2. Các quy trình kiểm tra

9.3. Loại kiểm tra

9.4. Kiểm tra bằng mắt

9.5. Kiểm tra bằng thẩm thấu chất màu

9.6. Kiểm tra bằng hạt từ

9.7. Kiểm tra bằng hộp chân không

9.8. Kiểm tra độ kín amoniac

9.9. Kiểm tra bằng bọt xà phòng

9.10. Kiểm tra bằng tia bức xạ

9.11. Kiểm tra bằng siêu âm

9.12. Các tiêu chí đánh giá chất lượng

9.13. Các khuyết tật không thể chấp nhận trong mối hàn ngang

9.14. Độ mỏng chấp nhận được sau khi mài

Phụ lục A_(Tham khảo)

Phụ lục B_(Tham khảo)

Thư mục tài liệu tham khảo

Xem lại: TCVN 8615-2:2010 – PHẦN 25

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ