Close

Tin tức

Tháng Một 18, 2019

TCVN 6874-2 : 2002 – phần 2

1 2 345

 

Phụ lục A

(tham khảo)

Bảng liệt kê các chất khí

Bảng A.1 – Bảng liệt kê các chất khí

S th tự của bng 1Tiếng ViệtTiếng AnhSố của Liên hiệp quốc
1AxetylenAcetylene1001
2AmoniacAmmonia1005
3AcgonArgon1006
4AsenArsine2188
5Bor tricloruaBoron trichloride1741
6Bor tricloruaBoron trifluoride1008
7Borclodiflometan (R12B1)Bromochlorodifluromethane (R12B1)1974
9BotrifloetylenBromotrifluoroethylene2419
8Botriflometan (R13B1)Bromotrifluoromethane (R13B1)1009
10Butadien-1,2Butadiene-1,21010
11Butadien -1,3Butadiene-1,31010
12n-butann-Butane1011
13Butylen -1Butylene-11012
14Butylen – 2 – Ciscis-Butylene-21012
15Butylen – 2 – transtrans-Butylene-21012
16Cacbon dioxitCarbon dioxide1013
17Cacbon monoxitCarbon monoxide1016
19Cacbonyl sunphuaCarbonyl sulphide2204
20CloChlorine1017
38Clodifloetan (R142b)Chlorodifluoroethane (R142b)2517
21ClodiflometanChlorodifluoromethane1018
23Clopentanfloetan (R115)Chloropentafluoroethane (R115)1020
24Clotetrafloetan (R124)Chlorotetrafluoroethane (R124)1021
25Clotrifloetan (R133a)Chlorotrifluoroethane (R133a)1983
26Clotrifloetylen (R1113)Chlorotrifluoroethylene (R1113)1082
27Clotriflometan (R13)Chlorotrifluoroethane (R13)1022
37CyanogenCyanogen1026
28CyclopropanCyclopropane1027
29DơteriDeuterium1957
32DiboranDiborane1911
30DibromdiflometanDibromodifluoromethaneXem chú thích
31DibromtetrafloetanDibromotetrafluoroethaneXem chú thích
33Diclodiflometan (R12).Dichlorodifluoromethane (R12)1028
34Dicloflometan (R21)Dichlorofluoromethane (R21)1029
35DiclosilanDichlorosilane2189
36Diclotetrafloetan (R114)Dichlorotetrafluoroethane (R114)1958
391,1 – Difloetan (R152a)1,1-DifIuoroethane (R152a)1030
401,1 – Difloetylen (R1132a)1,1-Difluoroethylene (R1132a1959
41DimelylaminDimethylamine1032
42Dimetyl eteDimethyl ether1033
43DisilanDisilane1954
44EtanEthane1035
45EtylaminEthylamine1036
46Etyl cloruaEthyl chloride1037
47EtylenEthylene1962
48Etylen oxitEthvlene oxide1040
50Etyl florua (R 161)Ethyl fluoride (R 161)2453
49FloFluorine1045
51FlometanFluoromethaneXem chú thích
53GecmanGermane2192
54HeliHelium1046
55Heaxafloetan (R116)Hexafluoroethane (R 116)2193
56Hexaflopropylen (R1216)Hexafluoropropylene (R1216)1858
57HydroHydrogen1049
58Hydro bromuaHydrogen bromide1048
59Hydro cloruaHydrogen chloride1050
60Hydro cynuaHydrogen cyanide1051
61Hydro floruaHydrogen fluoride1790
62Hydro ioduaHydrogen iodide2197
63Hydro sulfuaHydrogen sulfide1053
64IsobutanIsobutane1969
65IsobutylenIsobutylene1055
66KryptonKrypton1056
67MetanMethane1971
68Metyl axetylenMethyl acetylene1954
72MetyleminMethylamine1061
69Metylen bromuaMethyl bromide1062
22Metyl clorua (R40)Methyl chloride (R40)1063
70Metyl mercaptanMethyl mercaptan1064
71Metyl silanMethyl silane1954
73NeonNeon1065
74Nitric oxitNitric oxide1660
75NitơNitrogen1066
76Nitơ dioxitNitrogen tetroxide (dioxide)1067
78Nitơ trifloruaNitrogen trifluoride2451
77Nitơ oxitNitrious oxide1070
79Octaflo – 2 – butanOctafluoro-2-butene2422
80Octaflocyclobutane (RC318)Octafluorocyclobutane (RC318)1976
81Octaflopropan (R218)Octafluoropropane (R218)2424
82OxiOxygen1072
83PhotgenPhosgene1076
84PhotphinPhosphine2199
85PropanPropane2200
86PropadienPropadiene1978
87PropylenPropylene1077
89SilanSilane2203
90Silic tetracloruaSilicon tetrachlorideXem chú thích
91Silic tetrafloruaSilicon tetrafluoride1859
92Lưu huỳnh dioxitSulphur dioxide1079
93Lưu huỳnh hexaflonuaSulphur hexafluoride1080
94Lưu huỳnh tetrafloruaSulphur tetrafluoride2418
95TetrafloetylenTetrafluoroethylene1081
18Tetradometan (R14)Tetrafluoromethane (R14)1982
96TriclosilanTrichlorosilaneXem chú thích
97Triclo – TrifloetanTrichloro- TrifiuoroethaneXem chú thích
98Trifloetan (R143a)Trifluoroethane (R143a)2035
52Triflometan (R23)Trifluoromethane (R23)1984
99TrimetylaminTrimethylamine1083
100Vonphram hexafloruaTungsten hexafluoride2196
101Vinyl bromuaVinyl bromide1085
102Vinyl cloruaVinyl chloride1086
103Vinyl floruaVinyl fluoride1860
88Vinyl metyl eteVinyl methyl ether1087
104XenonXenon2036

Chú thích – Có sáu loại khí không thể cho số của Liên hiệp quốc bởi vì số “cùng loại hoặc n.o.s” chỉ có thể cho sau khi xác định trạng thái vật lý của sản phẩm khi bao gói và tính vốn có của mối nguy hiểm phụ.

Xem lại: TCVN 6874-2 : 2002 – phần 1

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ