Close

Tin tức

Tháng Hai 13, 2019

TCVN 2944 : 1979

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 2944 : 1979

ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GANG – MIỆNG BÁT GANG – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Cast-iron pipes and fitting for water piping – Cast-iron sockets – Main dimensions

Lời nói đầu

TCVN 2944 : 1979 do Công ty xây dựng cấp thoát nước, Bộ xây dựng biên soạn, Cục Tiêu chuẩn trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước (nay là Bộ khoa học và công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GANG – MIỆNG BÁT GANG – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Cast-iron pipes and fitting for water piping – Cast-iron sockets – Main dimensions

  1. Tiêu chuẩn này quy định kết cấu và kích thước cơ bản của miệng bát bằng gang.
  2. Hình dạng, kết cấu và kích thước cơ bản của miệng bát gang phải theo đúng chỉ dẫn trên Hình 1 và Bảng 1.

 

1

Hình 1

CHÚ THÍCH:

1) Chiều dày (S) miệng bát của ống lấy theo tiêu chuẩn ống gang;

2) Chiều dày (S1) miệng bát của phụ tùng lấy theo tiêu chuẩn của phụ tùng.

Bảng 1

Kích thước tính bằng milimét

DyDNSDPbkl1l2l3acRRlKhối lượng miệng bát
(kg)
5066971248651530166039504,22
80989116258651535166041525,1
10012010137268652035166043566,3
15017010189278652035166044567,8
200222112412887020352460456110,2
250274122943087020452460486614,6
30032613346328752045246551,57020,0
35037614398348752550246554,57526,0
4004291544936108030502080587631,9
4504801550039108030552080628340,9
5005321755342108530652085669059,6
6006351965745109035702090719679,5
700738217604810953575209576102102
80084223865521210045752410082111136
90094525968561210545852410587,5119,5174
10001048271072601211050952411093,5128,5220

Bài trước: TCVN 2943 : 1979

Bài sau: TCVN 2981 – 79

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ