Close

Tháng Hai 21, 2019

Phụ tùng đường ống thép không gỉ hàn giáp mép – phần 4

6.1.4. Tê bằng và tê chuyển bậc

5

Hình 5 – Tê bằng và tê chuyển bậc

Bảng 5 – Kích thước của tê

DNDmmTmmD1mmT1mmFmmHmmKhối lượng quy ước 1)kg
1521,31,623,2421,31,623,24250,150,190,300,38
2026,91,623,2426,91,623,24290,180,230,370,46
1,623,2421,31,623,24290,210,260,420,52
2533,71,622,33,2

4,5

33,71,622,33,2

4,5

380,270,340,400,64

0,80

1,62,33,24,526,91,623,24380,170,250,350,40
1,62,33,24,521,31,623,24380,170,250,350,40
3242,41,622,63,6

5

42,41,622,63,6

5

480,440,600,791,1

1,5

1,622,63,6

5

33,71,622,33,2

4,5

480,490,600,791,1

1,5

1,62,63,6526,91,623,24480,490,791,11,5
1,62,63,6521,31,623,24480,490,791,11,5
4048,31,622,63,6

5

48,31,622,63,6

5

570,640,801,01,4

2,0

1,622,63,6

5

42,41,622,63,6

5

570,640,801,01,4

2,0

1,622,63,6

5

33,71,622,33,2

4,5

570,640,801,01,4

2,0

1,62,63,6526,91,623,24570,641,01,42,0
5060,31,622,32,9

4

5,6

60,31,622,32,9

4

5,6

640,881,11,21,5

2,2

3,0

1,622,94

5,6

48,31,622,63,6

5

600,881,11,52,2

3,0

1,622,94

5,6

42,41,622,63,6

5

510,881,11,52,2

3,0

1,622,94

5,6

33,71,622,33,2

4,5

510,881,11,52,2

3,0

6576,11,62,32,62,9

5

7,1

76,11,62,32,62,9

5

7,1

761,82,52,93,2

5,5

7,9

1,62,32,62,9

5

7,1

60,31,622,32,9

4

5,6

701,82,52,93,2

5,5

7,9

1,62,32,95

7,1

48,31,622,63,6

5

671,82,53,25,5

7,9

1,62,32,95

7,1

42,41,622,63,6

5

641,82,53,25,5

7,9

8088,922,32,93,2

5,6

8

88,922,32,93,2

5,6

8

861,61,82,82,5

4,5

6,2

22,32,93,2

5,6

8

76,11,62,32,62,9

5

7,1

831,61,82,82,5

4,5

6,2

22,32,93,2

5,6

8

60,31,622,32,9

4

5,6

761,41,62,02,2

4,0

5,5

22,33,25,6

8

48,31,622,63,6

5

731,41,62,24,0

5,5

100114,322,62,93,6

6,3

8,8

114,322,62,93,6

6,3

8,8

1052,53,23,64,5

7,8

10

22,62,93,6

6,3

8,8

88,922,32,93,2

5,6

8

982,53,23,64,5

7,8

10

22,62,93,6

6,3

8,8

76,11,62,32,62,9

5

7,1

952,53,23,64,5

7,8

10

22,62,93,5

6,3

8,8

60,31,622,32,9

4

5,6

892,22,83,43,8

6,7

10

Xem tiếp: Phụ tùng đường ống thép không gỉ hàn giáp mép – phần 5

Xem lại: Phụ tùng đường ống thép không gỉ hàn giáp mép – phần 3

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ