Close

Tháng Một 3, 2019

ĐÁY CÔN KHÔNG GẤP MÉP CÓ ĐỈNH 120o – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN – PHẦN 1

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 2355 : 1978

ĐÁY CÔN KHÔNG GẤP MÉP CÓ ĐỈNH 120o – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Conical heads without knuckle apex angle 120 degrees – General dimensions

Lời nói đầu

TCVN 2355 : 1978 do Cục Tiêu chuẩn biên soạn và trình duyệt, Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

ĐÁY CÔN KHÔNG GẤP MÉP CÓ ĐỈNH 120O – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Conical heads without knuckle apex angle 120 degrees – General dimensions

1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đáy côn không gấp mép, hàn, có góc đỉnh 120o, chiều dày thành từ 2 mm đến 12 mm, được chế tạo bằng thép cácbon, thép hợp kim và thép hai lớp và được sử dụng cho các bình chứa và thiết bị có đường kính từ 273 mm đến 2800 mm để chứa hoặc làm việc với áp suất không lớn hơn 0,6 kg lực/cm2. Tiêu chuẩn không áp dụng cho các bình có phản ứng tỏa nhiệt phản ứng hóa học dùng để chứa, vận chuyển các loại khí nén và khí hòa tan.

2 Kích thước đáy định vị ngoài phải phù hợp với Hình 1 và Bảng 1. Đối với đáy định vị theo kích thước trong Hình 2 và Bảng 2.

Hình 1                                          Hình 2

Bảng 1

Kích thước tính bằng milimét

Xem tiếp: ĐÁY CÔN KHÔNG GẤP MÉP CÓ ĐỈNH 120o – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN – PHẦN 2

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://longcuong.com

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ