Chai chứa khí – đầu ra của van chai chứa khí và hỗn hợp khí – lựa chọn và xác định kích thước – phần 5

Phụ lục C (quy định) Sửa các đai ốc nối cần đến dụng cụ siết chặt Đối với các đầu […]

January 20, 2019