Close

Beverage Project

October 26, 2017

Tea Beverage Engineering Examples

Tea Beverage Engineering Examples

Basket hoist extraction system/ Pressure extraction system/ Extraction tank/ Extraction system/ Mixing, filtrating system/ Sugar melting system/ Automatic CIP system/ Tubular UHT sterilizer

 

 

Basket hoist extraction systemPressure extraction system
Extraction tankExtraction system
Tea-Beverage-Engineering-Examples-Mixing-and-Filtrating-System
 

 

Mixing, filtrating system
Sugar melting system
Automatic CIP system
Tubular UHT sterilizer

 

 

Tea-Beverage-Engineering-Examples-Products

Tea-Beverage-Engineering-Examples-Sugar-Melting-System
Tea-Beverage-Engineering-Examples-Automatic-CIP-System
Tea-Beverage-Engineering-Examples-Tubular-UHT-Sterilizer
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ