Close

Biotechnological Project

October 26, 2017

Pharmaceutical Project Engineering Examples 3

Pharmaceutical Project Engineering Examples (3)

Traditional Oriental medicine extraction & concentration line/ Alcohol concentration and recovery project/ Extraction & concentration system/ Alcohol precipitation tank/ Concentrator/ Reactor

 

 

Pharmaceutical-Project-Engineering-Examples-3-Traditional-Oriental-Medicine-Extraction-an-Concentration-Line-Extraction-and-Concentration-System
Traditional Oriental medicine

Extraction & concentration line

 

Alcohol concentration and recovery projectExtraction & concentration system
Alcohol precipitation tank
Concentrator
Reactor

 

Pharmaceutical-Project-Engineering-Examples-3-Products

Pharmaceutical-Project-Engineering-Examples-3-Traditional-Oriental-Medicine-Extraction-and-Concentration-Line-Alcohol-Precipitation-Tank
Pharmaceutical-Project-Engineering-Examples-3-Traditional-Oriental-Medicine-Extraction-and-Concentration-Line-Concentrator
Pharmaceutical-Project-Engineering-Examples-3-Traditional-Oriental-Medicine-Extraction-and-Concentration-Line-Reactor
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ