Close

Biotechnological Project

October 26, 2017

Pharmaceutical Project Engineering Examples 2

Pharmaceutical Project Engineering Examples (2)

Traditional  Oriental medicine Extraction & concentration line/ Enamel reactor/ Evaporator/ Storage tank/ Extractor/ Residual discharge system

Pharmaceutical-Project-Engineering-Examples-2-Traditional-Oriental-Medicine-Extraction-and-Concentration-Line

Pharmaceutical-Project-Engineering-Examples-2-Traditional-Oriental-Medicine-Extraction-and-Concentration-Line-Evaporator

Traditional Oriental medicine

Extraction & concentration line

 

Evaporator
Storage tank
Extractor
Residual discharge system

 

 

Pharmaceutical-Project-Engineering-Examples-2-Products

Pharmaceutical-Project-Engineering-Examples-2-Traditional-Oriental-Medicine-Extraction-and-Concentration-Line-Storage-Tank
Pharmaceutical-Project-Engineering-Examples-2-Traditional-Oriental-Medicine-Extraction-and-Concentration-Line-Extractor
Pharmaceutical-Project-Engineering-Examples-2-Traditional-Oriental-Medicine-Extraction-and-Concentration-Line-Residual-Discharge-System
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ