Close

October 26, 2017

Biotechnological Fermentation Project Examples

Biotechnological Fermentation Project Examples

Gamma aminobutyric acid (GA BA)/ theanine/ fructo-oligosaccharide/ Three stage scale-up cultivation fermentation system/ Fermentation system

Biotechnological-Fermentation-Project-Examples-Gamma-Aminobutyric-acid-GA-BA-Theanine-Fructo-Oligosaccharide-Three-S

Biotechnological-Fermentation-Project-Examples-Gamma-Aminobutyric-acid-GA-BA-Theanine-Fructo-Oligosaccharide-Fermentation-System-1
Gamma aminobutyric acid (GA BA)/ theanine/ fructo-oligosaccharide 

 

 

Three stage scale-up cultivation fermentation systemFermentation system

 

 

 

 

 

Biotechnological-Fermentation-Project-Examples-Product

Biotechnological-Fermentation-Project-Examples-Gamma-Aminobutyric-acid-GA-BA-Theanine-Fructo-Oligosaccharide-Fermentation-System-2
Biotechnological-Fermentation-Project-Examples-Gamma-Aminobutyric-acid-GA-BA-Theanine-Fructo-Oligosaccharide-Fermentation-System-3
Biotechnological-Fermentation-Project-Examples-Gamma-Aminobutyric-acid-GA-BA-Theanine-Fructo-Oligosaccharide-Fermentation-System-4
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ