Close

Biotechnological Project

October 26, 2017

Biological Peptides Engineering Examples

Biological Peptides Engineering Examples

Soybean peptide, corn peptide, fishskin peptide and protein polypeptide project/ Ceramic membrance filtration system/ Nano filtration system/ Enzyme reation system/ Extration and deliming system

Biological-Peptides-Engineering-Examples-Soybean-Peptide-Corn-Peptide-Fishskin-Peptide-and-Protein-Polypeptide-Project

Biological-Peptides-Engineering-Examples-Ceramic-Membrance-Filtration-System

Soybean peptide, corn peptide, fishskin peptide and protein polypeptide project

 

Ceramic membrance filtration system
Nano filtration system
Enzyme reation system
Extration and deliming system

 

 

Biological-Peptides-Engineering-Examples

Biological-Peptides-Engineering-Examples-Nano-Filtration-System
Biological-Peptides-Engineering-Examples-Enzyme-Reation-System
Biological-Peptides-Engineering-Examples-Extration-and-Deliming-System
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ