Close

Case

October 26, 2017

Automatic Engineering Examples Dairy Project (2)

Automatic Engineering Examples Dairy Project (2)

Standardization system/ UHT sterilization system/ Emulsifying shearing tank/ Automatic manifold/ Automatic CIP system

Automatic-Engineering-Examples-Dairy-Project-Standardization-System

Automatic-Engineering-Examples-Dairy-Project-UHT-sterilization-System
 

 

 

Standardization systemUHT sterilization system
Emulsifying shearing tank
Automatic manifold
Automatic CIP system

 

 

Automatic-Engineering-Examples-Dairy-Project-2-Products

Automatic-Engineering-Examples-Dairy-Project-Emulsifying-Shearing-Tank
Automatic-Engineering-Examples-Dairy-Project-Automatic-Manifold
Automatic-Engineering-Examples-Dairy-Project-Automatic-CIP-System
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ