Close

Dự án Công nghệ sinh học

Tháng Mười Một 15, 2017

Dự án dây chuyền thiết bị cô đặc

Dự án dây chuyền thiết bị cô đặc

Evaporation Project Examples: Falling film evaporator 1, 2, 3, 4

Du-an-day-chuyen-thiet-bi-co-dac

Du-an-day-chuyen-thiet-bi-co-dac-He-thong-thiet-bi-co-dac-bay-hoi-mang-roi-1Du-an-day-chuyen-thiet-bi-co-dac-He-thong-thiet-bi-co-dac-bay-hoi-mang-roi-2

Hệ thống thiết bị cô đặc bay hơi màng rơi

Falling film evaporator

Du-an-day-chuyen-thiet-bi-co-dac-san-pham-dau-ra

Du-an-day-chuyen-thiet-bi-co-dac-He-thong-thiet-bi-co-dac-bay-hoi-mang-roi-3Du-an-day-chuyen-thiet-bi-co-dac-He-thong-thiet-bi-co-dac-bay-hoi-mang-roi-4

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ