Close

Dự án Công nghệ sinh học

November 15, 2017

Dự án dây chuyền thiết bị cô đặc

Dự án dây chuyền thiết bị cô đặc

Evaporation Project Examples: Falling film evaporator 1, 2, 3, 4

Du-an-day-chuyen-thiet-bi-co-dac

Du-an-day-chuyen-thiet-bi-co-dac-He-thong-thiet-bi-co-dac-bay-hoi-mang-roi-1Du-an-day-chuyen-thiet-bi-co-dac-He-thong-thiet-bi-co-dac-bay-hoi-mang-roi-2

Hệ thống thiết bị cô đặc bay hơi màng rơi

Falling film evaporator

Du-an-day-chuyen-thiet-bi-co-dac-san-pham-dau-ra

Du-an-day-chuyen-thiet-bi-co-dac-He-thong-thiet-bi-co-dac-bay-hoi-mang-roi-3Du-an-day-chuyen-thiet-bi-co-dac-He-thong-thiet-bi-co-dac-bay-hoi-mang-roi-4

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ