Close

Dự án Công nghệ sinh học

November 15, 2017

Dự án dây chuyền sản xuất dược phẩm (3)

Dự án dây chuyền sản xuất dược phẩm (3)

Pharmaceutical Project Engineering Examples (3): Traditional Oriental medicine extraction & concentration line/ Alcohol concentration and recovery project/ Extraction & concentration system/ Alcohol precipitation tank/ Concentrator/ Reactor

A

A

A

Dự án dây chuyền chiết xuất cô đặc đông dược nam dược

Traditional Oriental medicine extraction & concentration line

A

Dự án dây chuyền thiết bị thu hồi cô đặc cồn rượuAlcohol concentration and recovery projectHệ thống thiết bị cô đặc, chiết xuấtExtraction & concentration system
Hệ thống bồn tank lắng cồnAlcohol precipitation tank
Hệ thống thiết bị cô đặcConcentrator
Hệ thống bồn tank phản ứngReactor

A

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-3-san-pham-dau-ra

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-3-He-thong-thiet-bi-co-dac-chiet-xuat
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-3-He-thong-bon-tank-lang-con
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-3-He-thong-thiet-bi-co-dac
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-3-He-thong-bon-tank-phan-ung

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ