Close

Dự án Công nghệ sinh học

November 15, 2017

Dự án dây chuyền sản xuất dược phẩm (2)

Dự án dây chuyền sản xuất dược phẩm (2)

Pharmaceutical Project Engineering Examples (2): Traditional  Oriental medicine Extraction & concentration line/ Enamel reactor/ Evaporator/ Storage tank/ Extractor/ Residual discharge system

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-Day-chuyen-co-dac-chiet-xuat-dong-duoc-nam-duoc

A

A

A

Dây chuyền cô đặc chiết xuất đông dược nam dược

Traditional Oriental medicine Extraction & concentration line

A

 

 

 

 

 

Hệ thống thiết bị cô đặcEvaporator
Hệ thống bồn tank chứa dược phẩmStorage tank
Hệ thống bồn tank chiết xuấtExtractor
Hệ thống thải bã dược phẩmResidual discharge system

A

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-san-pham-dau-ra

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-He-thong-thiet-bi-co-dac
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-He-thong-bon-tank-chua-duoc-pham
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-He-thong-bon-tank-chiet-xuat
Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-2-He-thong-thai-ba-duoc-pham

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Hotline: 0345 316 316
Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!