Close

Dự án Công nghệ sinh học

November 15, 2017

Dự án dây chuyền sản xuất dược phẩm (1)

Dự án dây chuyền sản xuất dược phẩm (1)

Pharmaceutical Project Engineering Examples: Production line of solanesol extraction from tobacco/ Enamel reactor/ Ion exchange column/ Evaporator/ Extractor/ Sedimentation tank

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-1-Day-chuyen-chiet-xuat-solanesol-tu-la-thuoc-la-He-thong-bon-tank-phan-ung-trang-men

a

a

Dây chuyền chiết xuất solanesol từ lá thuốc lá

Production line of solanesol extraction from tobacco

A

Hệ thống bồn tank phản ứng tráng men

Enamel reactor

Hệ thống thiết bị cột trao đổi ionIon exchange column
Hệ thống thiết bị cô đặcEvaporator
Hệ thống bồn tank chiết xuấtExtractor
Hệ thống bồn tank kết tủaSedimentation tank

A

Du-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-1-san-pham-dau-raDu-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-1-He-thong-thiet-bi-cot-trao-doi-ionDu-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-1-He-thong-thiet-bi-co-dacDu-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-1-He-thong-bon-tank-chiet-xuatDu-an-day-chuyen-san-xuat-duoc-pham-1-He-thong-bon-tank-ket-tua

 

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ