Close

Dự án nổi bật

November 15, 2017

Dự án dây chuyền sản xuất các sản phẩm từ trứng

Dự án dây chuyền sản xuất các sản phẩm từ trứng

Egg Products Engineering Examples: Egg powder, liquid egg engineering project/ Storage system/ Pasteurization system/ Egg white fermentation system/ Egg breaker

Du-an-day-chuyen-san-xuat-cac-san-pham-tu-trung-Du-an-day-chuyen-san-xuat-bot-trung-dich-trung

A

A

A

A

Dự án dây chuyền sản xuất bột trứng, dịch trứng

Egg powder, liquid egg engineering project

A

 

 

 

Hệ thống bồn tank chứaStorage system
Hệ thống thanh trùngPasteurization system
Hệ thống lên men lòng trắng trứngEgg white fermentation system
Hệ thống máy thiết bị đập trứngEgg breaker

A

Du-an-day-chuyen-san-xuat-cac-san-pham-tu-trung-san-pham-dau-ra

Du-an-day-chuyen-san-xuat-cac-san-pham-tu-trung-He-thong-bon-tank-chua
Du-an-day-chuyen-san-xuat-cac-san-pham-tu-trung-He-thong-thanh-trung
Du-an-day-chuyen-san-xuat-cac-san-pham-tu-trung-He-thong-len-men-long-trang-trung
Du-an-day-chuyen-san-xuat-cac-san-pham-tu-trung-He-thong-may-thiet-bi-dap-trung

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ