Close

Dự án Công nghệ sinh học

November 15, 2017

Dự án công trình thiết bị lên men sinh học

Dự án công trình thiết bị lên men sinh học

Biotechnological Fermentation Project Examples: Gamma aminobutyric acid (GA BA) / theanine / fructo-oligosaccharide/ Three stage scale-up cultivation fermentation system/ Fermentation system

Du-an-cong-trinh-thiet-bi-len-men-sinh-hoc-Du-an-day-chuyen-thiet-bi-san-xuat-chat-GABA-chat-dan-truyen-than-kinh-hoat-chat-theanine-trong-tra-xa

A

A

A

Dự án dây chuyền thiết bị sản xuất chất GABA (chất dẫn truyền thần kinh), hoạt chất theanine trong trà xanh, chất xơ hòa toàn trong rau quả (Chất FOS)

Gamma aminobutyric acid (GA BA)/theanine/fructo-oligosaccharide

A

Hệ thống lên men nuôi cấy vi sinh ba giai đoạnThree stage scale-up cultivation fermentation systemHệ thống lên menFermentation system

A

A

A

A

A

Du-an-cong-trinh-thiet-bi-len-men-sinh-hoc-san-pham-dau-ra

Du-an-cong-trinh-thiet-bi-len-men-sinh-hoc-He-thong-len-men-nuoi-cay-vi-sinh-ba-giai-doan-1
Du-an-cong-trinh-thiet-bi-len-men-sinh-hoc-He-thong-len-men-nuoi-cay-vi-sinh-ba-giai-doan-2
Du-an-cong-trinh-thiet-bi-len-men-sinh-hoc-He-thong-len-men-1
Du-an-cong-trinh-thiet-bi-len-men-sinh-hoc-He-thong-len-men-2

Sưu tầm và biên soạn bởi: https://inoxmen.com/

Mở Chat
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu

error: Content is protected !!
Click để liên hệ